Persondata og privatlivspolitik


Generelt sker der kun i begrænset omfang indsamling og behandling af identificerbare personoplysninger i regi af Idrættens Konsulenthus.

Ved tilmelding til nyhedsbreve vil der typisk være tale om simple oplysninger som navn og e-mail-adresse.

Under udarbejdelse af undersøgelser kan de indsamlede persondata have lidt bredere karakter og omfatte eksempelvis alder, køn og uddannelsesbaggrund indhentet gennem spørgeskemaundersøgelser eller lignende.

For alle personrelaterede oplysninger gælder, at de alene anvendes til det opgivne formål, hvad enten dette er kommunikationsformål eller udarbejdelse af analyser/undersøgelser. Ingen personhenførbare data videregives eller sælges til tredjepart af Idrættens Konsulenthus.

Brug af personoplysninger i analyser/undersøgelser

Personrelaterede oplysninger benyttet i forbindelse med spørgeskemaundersøgelser og tilsvarende bliver anonymiseret umiddelbart efter databehandling. Idrættens Konsulenthus benytter ikke cpr-numre som led i sit arbejde.

Kvalitative interviews med enkeltpersoner udarbejdet i forbindelse med undersøgelser og analyser opbevares, så længe de vurderes at have historisk betydning eller som nødvendig dokumentation. Så snart dette behov skønnes ikke at være til stede, slettes de.

Brug af personrelaterede oplysninger til kommunikationsformål

Nyhedsbreve
Idrættens Konsulenthus udsender nyhedsbreve via e-mail til personer, der på forhånd har tilmeldt sig disse. Navne og e-mailadresser opbevares hos leverandøren af nyhedsbrevstjenesten Mailchimp. Disse oplysninger behandles fortroligt og videregives ikke til tredjepart. Ved framelding af nyhedsbrevet slettes alle oplysninger inden for 30 dage.

Du kan til enhver tid framelde et nyhedsbrev i bunden af dette. Endvidere kan du direkte meddele os, at du ikke længere ønsker at modtage ved at sende en e-mail til henrik.brandt@idkon.dk

Brug af cookies
En cookie er en lille tekstfil, der lagres på brugerens computer. Loven giver lov til at gemme cookies på din enhed, hvis de er nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke – også selv om en cookie ikke kan identificere brugeren af en computer.

Brugen af cookies kan bl.a. give informationer om, hvordan hjemmesiden bliver brugt, hvilke sider der bliver besøgt, og hvor lang tid besøgene varer. Derudover kan cookies være med til at huske den besøgendes tidligere indstillinger i forhold til eksempelvis skriftstørrelse eller sprog. Idrættens Konsulenthus bruger alene cookies med henblik på at kunne skabe brugervenlige og relevante hjemmesider.

Første gang du besøger www.idkon.dk ser du en bjælke med information om cookies. Hvis du ikke ønsker, at hjemmesiderne sætter cookies, skal du slå cookies fra i din browser. Du kan også slette cookies, der allerede er lagret. Bemærk, at du skal tømme browserens cache, hvis du har været på hjemmesiden før og gerne vil se informationsbjælken igen.

På alle fire hjemmesider bruger vi Google Analytics til at analysere, hvor ofte vores hjemmesider bliver besøgt, og hvordan de besøgende anvender hjemmesiden. De oplysninger, Google Analytics indsamler, bliver behandlet på Googles servere i USA. Indsamlingen af data er sat til et minimum: Der sættes ingen tredjeparts-cookies, og data opbevares i maks. 14 måneder efter seneste besøg på hjemmesiderne.

Læs mere om Google Analytics generelle brug af cookies. Du kan endvidere vælge specifikt at blokere for cookies fra Google Analytics.

Den dataansvarlige

Idrættens Konsulenthus er ansvarlig for indhentning og behandling af dine oplysninger i regi af virksomheden og  og sørger for fysiske, elektroniske og processuelle sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af alle oplysninger, som Idrættens Konsulenthus indhenter og behandler.

Dine rettigheder

Hvis Idrættens Konsulenthus registrerer personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få indsigt i de oplysninger, vi har liggende. Du har desuden ret til at få oplysninger, der er urigtige eller vildledende rettet eller slettet, og har du ret til at trække dit samtykke til behandling af personoplysninger tilbage.

Spørgsmål og henvendelser

Spørgsmål og henvendelser vedrørende behandling af dine personoplysninger skal ske til:


Idrættens Konsulenthus (idkon.dk)

Henrik H. Brandt
henrik.brandt@idkon.dk
Tlf. 29210972