Ydelser

Vi hjælper med analyser, rådgivning, journalistik og eksterne oplæg/ordstyrerroller.  Foto: Lars Krabbe

Vi hjælper med analyser, rådgivning, journalistik og eksterne oplæg/ordstyrerroller. Foto: Lars Krabbe

 

Idrættens Konsulenthus hjælper med:

 

Analyse 

Grundig research og undersøgelser af aktuelle problemstillinger i idræts- og fritidssektoren

Formidling 

Inspirerende og tankevækkende oplæg, foredrag eller undervisning ved lokale eller nationale arrangementer i idræts- og fritidssektoren

Debat 

Erfaren moderator, debattør og paneldeltager ved debatter om aktuelle udviklingstendenser i idræts- og fritidssektoren

Rådgivning 

Helhedsorienteret blik på potentialer, udfordringer og muligheder ved udarbejdelse af politikker, strategier og handlingsplaner i idræts- og fritidssektoren

Journalistik

Præcis, seriøs og gennemslagskraftig journalistik om idrætspolitiske temaer eller formidling af ekspertviden i eksterne medier

Mødesteder

Assistance med udvikling og tilrettelæggelse af konferencer, seminarer og netværksmøder med god timing og høj indholdsværdi for de relevante målgrupper

 

Idkon.dk bringer desuden egne perspektiverende artikler, kommentarer og nyheder om aktuelle temaer i idræts- og fritidssektoren.

Vi udvikler efter behov egne arrangementer og temamøder, alene eller sammen med partnere fra sektoren. 

Formidling, debat og journalistik

Idrættens Konsulenthus (Idkon.dk) er stiftet af journalisten og analytikeren Henrik H. Brandt, som har stor personlig erfaring som ordstyrer, facilitator eller interviewer ved konferencer, kurser eller debatter med relevans for aktørerne i idræts- og fritidssektoren. Henrik H. Brandt er en rutineret oplægsholder eller paneldeltager med erfaring i at holde tankevækkende og relevante mundtlige debatoplæg eller foredrag for aktørerne i den brede idræts- og fritidssektor.

Idkon.dk har kapacitet til at tilegne sig kompliceret stof, stille de væsentlige spørgsmål til de rigtige kilder og formidle stoffet og konklusionerne i en direkte, åben og let tilgængelig form.

Idkon.dk har meget på hjerte om idræts- og fritidssektorens retning og bidrager gerne til debatten i form af journalistiske artikler, analyser eller debatindlæg. Idkon.dk tilstræber altid at tilegne sig og inddrage den nyeste viden og skræddersyr gerne oplæg eller seminarer for eksempelvis foreninger, forbund, undervisningsinstitutioner eller forvaltninger.

Idkon.dk hjælper med at udvikle inspirerende seminarer, konferencer eller fora med plads til at formidle viden eller debattere væsentlige temaer eller problemstillinger for idræts- og fritidssektoren. Vi samarbejder gerne med eksterne partnere om seminarer, konferencer og udstillinger.

Analyse og strategi

Idkon.dk bygger på mere end 25 års erfaring med journalistik, formidling, projektledelse og research i idræts- og fritidssektoren. Et indgående kendskab til den brede idræts- og fritidssektor og et særdeles bredt netværk i Danmark og udlandet giver en vis næse for at se helheder, nye kombinationsmuligheder eller oversete potentialer i sektoren. 

Idkon.dk kan bistå større foreninger, faciliteter, forvaltninger, forbund og organisationer samt små og store private aktører i idræts- og fritidssektoren med at skabe refleksion, forandring og udvikling gennem viden og dialog.  

Vi laver selvstændige analyser og bistår aktørerne i den brede idræts- og fritidssektor med at udvikle fremtidens strategier og politikker.  

Vi formidler altid stoffet i en let, tilgængelig og direkte form, som er tilpasset målgruppens behov.

Idkon.dk kan trække på et stort netværk i ind- og udland af kompetente analytikere og eksperter på alle analyseområder. Vi trækker netværket ind i opgaveløsningen efter behov. Idkon.dk kan både fungere som inspiration ved enkeltstående begivenheder eller som projektleder eller underleverandør i forbindelse med større og komplekse analyseopgaver.

Rådgivning og bestyrelsesarbejde

Idkon.dk bygger ikke kun på viden og analyser, men også på personlig erfaring med bestyrelses- og udvalgsarbejde i større idrætsforeninger samt erfaringer fra institutioner som Idrættens Analyseinstitut, Play the Game, Videncenter for Folkeoplysning, Observatory for Sport in Scotland, Jyllands-Postens sportsredaktion, aftagerpaneler ved videregående læreanstalter, arrangementskomitéer for store idrætsarrangementer, konferencer osv.

Idkon.dk har et indgående kendskab til de kulturer, vidensmiljøer, personer og strukturer, der tilsammen danner grundlaget for en idræts- og fritidssektor i hastig forandring. Derfor kan vi hjælpe kommunale forvaltninger, forbund, lokale foreninger, faciliteter, private virksomheder og vidensinstitutioner med at udvikle strategier, handlingsplaner og politikker på idræts- og fritidsområdet.

Vi kender jargonen i idræts- og fritidssektoren, uanset om vi taler om boldrummet i den lokale fodboldklub, maskinrummet i kommunens idræts- eller folkeoplysningspolitik, forskernes seminarer, uddannelsesinstitutionernes aftagerpaneler, årsmødet i idrættens forbund og organisationer eller de helt store kongresser i IOC og FIFA.

Det arbejder vi på lige nu. Større projekter

Fodboldens Udviklingsnetværk - Aarhus
Der er ikke tale om en konsulentopgave, men om en formandspost i 2019-2020 for et nyt udvalg under DBU Jylland til Henrik H. Brandt. Pointen er at finde nye veje såvel i eksisterende fodboldklubber som i samarbejder med forskellige typer af partnere i lokalsamfundet for at åbne fodbolden for nye grupper og aktiviteter. Arbejdet kommer til at generere viden, netværk og en masse inspiration, som vil være yderst relevant for idkons konsulentvirksomhed, skabe nye initiativer og gøre Idkon endnu skarpere på nye ideer og tiltag i idrætssektoren.

KL’s Kultur- og fritidskonference 2019, Vejle den 15.-16. maj
En af årets store begivenheder i kultur- og fritidssektoren er traditionelt KL’s Kultur- og fritidskonference. Henrik H. Brandt har fået rollen som moderator for dette års konference i Vejle den 15.-16. maj, hvor FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling bliver det overordnede tema. Konferencen stiller spørgsmålet: Hvilken rolle kan kultur- og fritidsområdet spille for at fremme økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed?

Kick-off seminar Dansk Surf & Rafting Forbund
Idkon forbereder, faciliterer og samler op på et kick-off seminar for Dansk Surf & Rafting Forbund den 19.-20. januar i Aarhus med henblik på organiseringen af forbundets elitearbejde og forbundets generelle udvalgsstruktur og arbejde med frivillige kræfter. Efterfølgende har DSRF lanceret en ny udvalgsstruktur, som der skal følges op på i løbet af året.

Danmarks bedste ungdomsmiljø i fodbolden
Idrættens Konsulenthus leder i 2019 et projekt i den aarhusianske fodboldklub IF Lyseng med ambition om at skabe det bedste ungdomsmiljø i dansk fodbold. Projektet skal dels udvikle det sportslige og sociale set up for børn og ungdom, dels skabe en bedre organisering af foreningen internt og i forhold til øvrige interessenter i lokalområdet. Projektet har fået økonomisk støtte af DIF og DGI’s foreningspulje.

SportsFair 2019 – fagmessen for idræts- og fritidsfaciliteter >>
Idkon hjælper Messe C i Fredericia med at udvikle en ny og ambitiøs innovations- og vidensdel på Danmarks største fagmesse for sports- og fritidsfaciliteter, SportsFair i Fredericia. Fagmessen finder sted i dagene 20.-21. marts 2019 og skal i endnu højere grad end tidligere være et mødested et meget bredt udsnit af aktører i idræts- og fritidssektoren med fokus på nye spændende produkter og nye udviklingstræk i sektoren.

Observatory for Sport in Scotland >>
Den uafhængige private tænketank Observatory for Sport in Scotland understøtter den brede idrætssektor med research, viden, netværk, analyse og konkrete anbefalinger til at udvikle idrætssektoren i Skotland. Skotterne er særdeles inspirerede af lignende tænketanke som Mulier Instituut i Holland og Idrættens Analyseinstitut i Danmark. Jeg har siden 2016 deltaget aktivt i bestyrelsesarbejdet og formidlingsarbejdet for den velgørende fond bag observatoriet. Jeg får en masse inspiration med hjem til Danmark fra et land, hvor idrætten har mange lighedspunkter med Danmark, men hvor der også er meget store klasseforskelle i idrætsdeltagelsen, og hvor økonomien i højere grad end i Danmark er afhængig af privat initiativ og velgørenhed.

Eksterne oplæg og ordstyrerroller

Ordstyrer, oplægsholder, moderator. Det er et stort privilegium at møde mangfoldigheden i idræts- og fritidssektoren herhjemme som oplægsholder, debattør, ordstyrer eller moderator. Vi engagerer os altid 100 procent i opgaven med nysgerrighed og forståelse for målgruppen, og der kommer altid ny viden og inspiration med retur fra eksterne arrangementer.

Foto: Kenneth Kjær/Idan Sports Innovation Day 2017

Foto: Kenneth Kjær/Idan Sports Innovation Day 2017

2019 - seneste oplæg m.v.

Oplægsholder: Fodboldens samfundsrolle. Temaseminar for fynske klubledere, DBU Fyn, Nyborg, 22. februar

Oplægsholder: Kampen om fritiden. Aftenskolernes rolle i Holbæk Kommune. Fællesmøde for aftenskoler, Holbæk, 4. februar

Oplægsholder: Foreninger og fællesskaber. hvordan gør vi dem endnu bedre i fremtiden? Idræts- og fritidskonference, Sønderborg Kommune, Sønderborg, 2. februar

Oplægsholder: How is research changing sporting cultures"?. Observatory for Sport in Scotland, business breakfast. Edinburgh, 1. februar

Moderator og oplægsholder: Kick off event, Dansk Surf & Rafting Forbund. Oplæg om bestyrelsens rolle og opgaver samt moderator og facilitator for kick off af udvalgsarbejde. Aarhus Internationale Sejlsportscenter, Aarhus den 19.-20. januar

Oplægsholder: Fremtidens fodboldmiljø. Introduktion til projektet ‘IF Lyseng som Danmarks bedste ungdomsmiljø’, IF Lyseng Fodbold nytårskur, Aarhus den 11. januar

2018 - seneste oplæg m.v.

Oplægsholder: Growing sports participation in Denmark. Oplæg på seminaret ‘How to create a healthier sporting future for Scotland’. Observatory for Sport in Scotland, Edinburgh, 7. december

Oplægsholder: Idræt og bevægelse. Ny idrætspolitik i Hillerød Kommune. Inspirationsoplæg på offentligt møde om ny idrætspolitik i Hillerød Kommune, Frederiksborgcentret, Hillerød, 21. november

Karrieredag på Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, 21. november 2018

Karrieredag på Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, 21. november 2018

Paneldeltager: Hvad kan en idrætsstuderende egentlig? Karrieredag for ca. 150 studerende fra Institut for Idræt og Biomekanik ved Syddansk Universitet, Odense, 21. november.

Oplægsholder og ordstyrer: Foreningsliv og fællesskaber. Hvordan gør vi dem endnu bedre? Foreningsmøde i Gladsaxe Kommune, Gladsaxe Rådhus, 31. oktober. 

Oplægsholder: Sport coach qualifications and competencies. Workshop: Baltic Black Sea Economic Forum, Sports and Economics, Klaipéda, Litauen, 25.-26. oktober.

Oplægsholder: Growing participation and volunteering in Danish sport. Sporta Scotland Conference, Perth, Skotland, 24. oktober.

Oplægsholder: Fremtidens foreningsliv. Hvor trykker skoen hos jer? Foreningslederakademi i Høje-Taastrup Kommune, Sporthouse, Hedehusene, 6. oktober.

Læs mere og se flere afviklede aktiviteter