Ydelser

Vi hjælper med analyser, rådgivning, journalistik og eksterne oplæg/ordstyrerroller.  Foto: Lars Krabbe

Vi hjælper med analyser, rådgivning, journalistik og eksterne oplæg/ordstyrerroller. Foto: Lars Krabbe

 

Idrættens Konsulenthus hjælper med:

 

Analyse 

Grundig research og undersøgelser af aktuelle problemstillinger i idræts- og fritidssektoren

Formidling 

Inspirerende og tankevækkende oplæg, foredrag eller undervisning ved lokale eller nationale arrangementer i idræts- og fritidssektoren

Debat 

Erfaren moderator, debattør og paneldeltager ved debatter om aktuelle udviklingstendenser i idræts- og fritidssektoren

Rådgivning 

Helhedsorienteret blik på potentialer, udfordringer og muligheder ved udarbejdelse af politikker, strategier og handlingsplaner i idræts- og fritidssektoren

Journalistik

Præcis, seriøs og gennemslagskraftig journalistik om idrætspolitiske temaer eller formidling af ekspertviden i eksterne medier

Mødesteder

Assistance med udvikling og tilrettelæggelse af konferencer, seminarer og netværksmøder med god timing og høj indholdsværdi for de relevante målgrupper

 

Idkon.dk bringer desuden egne perspektiverende artikler, kommentarer og nyheder om aktuelle temaer i idræts- og fritidssektoren.

Vi udvikler efter behov egne arrangementer og temamøder, alene eller sammen med partnere fra sektoren. 

Formidling, debat og journalistik

Idrættens Konsulenthus (Idkon.dk) er stiftet af journalisten og analytikeren Henrik H. Brandt, som har stor personlig erfaring som ordstyrer, facilitator eller interviewer ved konferencer, kurser eller debatter med relevans for aktørerne i idræts- og fritidssektoren. Henrik H. Brandt er en rutineret oplægsholder eller paneldeltager med erfaring i at holde tankevækkende og relevante mundtlige debatoplæg eller foredrag for aktørerne i den brede idræts- og fritidssektor.

Idkon.dk har kapacitet til at tilegne sig kompliceret stof, stille de væsentlige spørgsmål til de rigtige kilder og formidle stoffet og konklusionerne i en direkte, åben og let tilgængelig form.

Idkon.dk har meget på hjerte om idræts- og fritidssektorens retning og bidrager gerne til debatten i form af journalistiske artikler, analyser eller debatindlæg. Idkon.dk tilstræber altid at tilegne sig og inddrage den nyeste viden og skræddersyr gerne oplæg eller seminarer for eksempelvis foreninger, forbund, undervisningsinstitutioner eller forvaltninger.

Idkon.dk hjælper med at udvikle inspirerende seminarer, konferencer eller fora med plads til at formidle viden eller debattere væsentlige temaer eller problemstillinger for idræts- og fritidssektoren. Vi samarbejder gerne med eksterne partnere om seminarer, konferencer og udstillinger.

Analyse og strategi

Idkon.dk bygger på mere end 25 års erfaring med journalistik, formidling, projektledelse og research i idræts- og fritidssektoren. Et indgående kendskab til den brede idræts- og fritidssektor og et særdeles bredt netværk i Danmark og udlandet giver en vis næse for at se helheder, nye kombinationsmuligheder eller oversete potentialer i sektoren. 

Idkon.dk kan bistå større foreninger, faciliteter, forvaltninger, forbund og organisationer samt små og store private aktører i idræts- og fritidssektoren med at skabe refleksion, forandring og udvikling gennem viden og dialog.  

Vi laver selvstændige analyser og bistår aktørerne i den brede idræts- og fritidssektor med at udvikle fremtidens strategier og politikker.  

Vi formidler altid stoffet i en let, tilgængelig og direkte form, som er tilpasset målgruppens behov.

Idkon.dk kan trække på et stort netværk i ind- og udland af kompetente analytikere og eksperter på alle analyseområder. Vi trækker netværket ind i opgaveløsningen efter behov. Idkon.dk kan både fungere som inspiration ved enkeltstående begivenheder eller som projektleder eller underleverandør i forbindelse med større og komplekse analyseopgaver.

Rådgivning og bestyrelsesarbejde

Idkon.dk bygger ikke kun på viden og analyser, men også på personlig erfaring med bestyrelses- og udvalgsarbejde i større idrætsforeninger samt erfaringer fra institutioner som Idrættens Analyseinstitut, Play the Game, Videncenter for Folkeoplysning, Observatory for Sport in Scotland, Jyllands-Postens sportsredaktion, aftagerpaneler ved videregående læreanstalter, arrangementskomitéer for store idrætsarrangementer, konferencer osv.

Idkon.dk har et indgående kendskab til de kulturer, vidensmiljøer, personer og strukturer, der tilsammen danner grundlaget for en idræts- og fritidssektor i hastig forandring. Derfor kan vi hjælpe kommunale forvaltninger, forbund, lokale foreninger, faciliteter, private virksomheder og vidensinstitutioner med at udvikle strategier, handlingsplaner og politikker på idræts- og fritidsområdet.

Vi kender jargonen i idræts- og fritidssektoren, uanset om vi taler om boldrummet i den lokale fodboldklub, maskinrummet i kommunens idræts- eller folkeoplysningspolitik, forskernes seminarer, uddannelsesinstitutionernes aftagerpaneler, årsmødet i idrættens forbund og organisationer eller de helt store kongresser i IOC og FIFA.

Det arbejder vi på lige nu

Lyseng-konferencen 2019
idrættens Konsulenthus er projektleder for projektet ‘IF Lyseng som Fremtidens Fodboldklub’. Som opfølgning på en omfattende intern analyse følger Jyllands p.t. største fodboldklub, IF Lyseng, den 17. november 2019 op med en konference for interessenter i og omkring klubben. Konferencen er et skridt mod endnu bedre forenings- og træningskultur, mere inddragelse, mere synlighed i lokalsamfundet og nye spændende initiativer båret af frivillige. Idkon er projektleder og programansvarlig for konferencen. Som led i projektet er Idrættens Konsulenthus ligeledes programansvarlig for en udveksling med ledelse og bestyrelse i Frederiksberg Boldklub og IF Lyseng den 5. oktober. Læs rapporten ‘IF Lyseng som fremtidens fodboldmiljø’.

Studietur til London, 25.-27. februar 2020
Idrættens Konsulenthus arrangerer sammen med Sports Marketing Network UK en studietur til London i dagene 25.-27. februar 2020 med fokus på sport and social enterprise til en lang række foreninger, organisationer og socialøkonomiske initiativer i Ldondon, hvor idræt bruges som redskab i forhold til inklusion, sundhed og social sammenhængskraft. Nærmere info følger

National Sport Summit Scotland
Observatory for Sport in Scotland afholder i dagene 25.-26. november 2019 den hidtil mest ambitiøse konference om breddeidrætten i Skotland, National Sport Summit. Idrættens Konsulenthus hjælper med programlægning og tilrettelæggelse af konferencen på Tynecastle Park i Edinburgh, hjemmebane for fodboldklubben Heart of Midlothian FC. Ambitionen er at udvikle en konference med samme status og betydning for idrætsudviklingen som den tilbagevendende konference ‘Idrættens største udfordringer’ i regi af Idrættens Analyseinstitut i Vejen Idrætscenter.

Varde Fritidscenter og foreningerne
Varde Fritidscenter gennemgår en særdeles spændende udbygning både på bygnings- og aktivitetssiden. Hvordan kan Fritidscentret i den forbindelse gå i styrket dialog med og hjælpe foreningslivet med eksempelvis fundraising, aktiviteter og udvikling? Idkon hjælper bl.a. gennem en workshop for foreningerne Fritidscentret med at finde nye potentialer i samarbejdsfladerne mellem foreningerne og Fritidscentret.

Idrætsmødet i Aalborg
Idrætten får et spændende og meget ambitiøst nyt mødested for debat og udvikling, når Aalborg Kommune i dagene 29. august - 1. september 2019 er vært for den første udgave af Idrætsmødet. Idrættens Konsulenthus hjælper med programudvikling og afvikling af et særdeles spændende spor om ‘Idrættens nye innovatører’ på såvel konferencedelen som den offentlige del af Idrætsmødet.

Studieture med inspiration og blik for nye tendenser
Idrættens Konsulenthus arrangerer i efteråret en studietur med fokus på bl.a. selvorganiserede idrætsfællesskaber for for bestyrelse og ledelse i Sport & Event Park Esbjerg. I dagene 29. september til 2. oktober har Idkon ligeledes hjulpet Varde Kommune med programlægning og kontakter for en studietur for Udvalget for Kultur og Fritid til Edinburgh med nye vinkler på frivillighed og lokalsamfund.

Advisory board, Idraet.nu
Idrættens Konsulenthus har sagt ja til at deltage i et advisory board for iværksættervirksomheden Idraet.nu. Virksomheden og dens tre grundlæggere brænder vi for at hjælpe sårbare og udsatte danskere ud i varig idræts- og motionsdeltagelse. Idraet.nu vil gøre det lettere at finde den helt rette fysiske aktivitet gennem et tæt samarbejde med sundhedsprofessionelle, lokale idræts- og motionstilbud samt borgeren selv.

Fodboldens Udviklingsnetværk - Aarhus
Der er ikke tale om en konsulentopgave, men om en formandspost i 2019-2020 for et nyt udvalg under DBU Jylland til Henrik H. Brandt. Pointen er at finde nye veje såvel i eksisterende fodboldklubber som i samarbejder med forskellige typer af partnere i lokalsamfundet for at åbne fodbolden for nye grupper og aktiviteter. Arbejdet kommer til at generere viden, netværk og en masse inspiration, som vil være yderst relevant for idkons konsulentvirksomhed, skabe nye initiativer og gøre Idkon endnu skarpere på nye ideer og tiltag i idrætssektoren.

Danmarks bedste ungdomsmiljø i fodbolden
Idrættens Konsulenthus leder i 2019 et projekt i den aarhusianske fodboldklub IF Lyseng med ambition om at skabe det bedste ungdomsmiljø i dansk fodbold. Projektet skal dels udvikle det sportslige og sociale set up for børn og ungdom, dels skabe en bedre organisering af foreningen internt og i forhold til øvrige interessenter i lokalområdet. Projektet har fået økonomisk støtte af DIF og DGI’s foreningspulje.

Observatory for Sport in Scotland >>
Den uafhængige private tænketank Observatory for Sport in Scotland understøtter den brede idrætssektor med research, viden, netværk, analyse og konkrete anbefalinger til at udvikle idrætssektoren i Skotland. Skotterne er særdeles inspirerede af lignende tænketanke som Mulier Instituut i Holland og Idrættens Analyseinstitut i Danmark. Jeg har siden 2016 deltaget aktivt i bestyrelsesarbejdet og formidlingsarbejdet for den velgørende fond bag observatoriet. Jeg får en masse inspiration med hjem til Danmark fra et land, hvor idrætten har mange lighedspunkter med Danmark, men hvor der også er meget store klasseforskelle i idrætsdeltagelsen, og hvor økonomien i højere grad end i Danmark er afhængig af privat initiativ og velgørenhed.

Afsluttet:

KL’s Kultur- og fritidskonference 2019, Vejle den 15.-16. maj
En af årets store begivenheder i kultur- og fritidssektoren er traditionelt KL’s Kultur- og fritidskonference. Henrik H. Brandt har fået rollen som moderator for dette års konference i Vejle den 15.-16. maj, hvor FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling bliver det overordnede tema. Konferencen stiller spørgsmålet: Hvilken rolle kan kultur- og fritidsområdet spille for at fremme økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed?

Kick-off seminar Dansk Surf & Rafting Forbund
Idkon forberedte, faciliterede og samlede op på et kick-off seminar for Dansk Surf & Rafting Forbund den 19.-20. januar i Aarhus med henblik på organiseringen af forbundets elitearbejde og forbundets generelle udvalgsstruktur og arbejde med frivillige kræfter. Efterfølgende lancerede DSRF en ny udvalgsstruktur, som der skal følges op på i løbet af året.

SportsFair 2019 – fagmessen for idræts- og fritidsfaciliteter >>
Idkon bistod Messe C i Fredericia med at udvikle en ny og ambitiøs innovations- og vidensdel på Danmarks største fagmesse for sports- og fritidsfaciliteter, SportsFair i Fredericia. Fagmessen fandt sted i dagene 20.-21. marts 2019 og samlede næsten 1100 gæster. SportsFair var i endnu højere grad end tidligere et mødested for et meget bredt udsnit af aktører i idræts- og fritidssektoren med fokus på nye spændende produkter og nye udviklingstræk i sektoren.

Eksterne oplæg og ordstyrerroller

Ordstyrer, oplægsholder, moderator. Det er et stort privilegium at møde mangfoldigheden i idræts- og fritidssektoren herhjemme som oplægsholder, debattør, ordstyrer eller moderator. Vi engagerer os altid 100 procent i opgaven med nysgerrighed og forståelse for målgruppen, og der kommer altid ny viden og inspiration med retur fra eksterne arrangementer.

Foto: Kenneth Kjær/Idan Sports Innovation Day 2017

Foto: Kenneth Kjær/Idan Sports Innovation Day 2017

2019 - seneste oplæg m.v.
Idkon skal i efteråret 2019 bl.a. holde eksterne oplæg eller deltage i programudvikling og ordstyrerroller hos bl.a. Slagelse Kommune, Mariagerfjord Kommune og Aarhus Kommune (Folkets Møde), Dansk Surf & Rafting Forbund, Fritid & Samfund, Idrætsmødet i Aalborg, Play the Game-konferencen i Colorado Springs (USA), konference hos Observatory for Sport in Scotland, klubseminar i IF Lyseng Fodbold, studieture til Hamburg og Edinburgh m.m. Kontakt Henrik H. Brandt, hvis du ønsker hjælp til at udvikle et spændende program, seminar, studietur eller oplæg om presserende temaer i idræts- og fritidssektoren.

Afviklede oplæg m.v.:

Ordstyrer for debat om idræt og frivillighed med formændene fra Idrætssamvirket Aarhus, DIF og DGI. Folkets Møde, Aarhus den 27. september.

Ordstyrer og interviewer, Temamøde om FN’s Verdensmål for Bæredygtig udvikling’ og folkeoplysningsområdet. Slagelse Kommune. Korsør den 3. september.

Programlægger, moderator og oplægsholder for sporet ‘Idrættens Innovatører’. I alt 32 sessioner. Idrætsmødet, Aalborg, 29. august - 1. september.

Oplægsholder om ‘Running in Denmark på sommerskolen ‘Ready, study, run’ for danske og internationale studerende på Business Academy Aarhus, Viby J. 1. juli.

Oplæg om idræt og idrætsdeltagelse i Danmark: OSS Media Forum, Observatory for Sport in Scotland, Edinburgh, 14. juni.

Moderator og ordstyrer: KL’s Kultur- og Fritidskonference. Vejle, 15.-16. maj.

Oplægsholder og deltager i paneldebat: Sport as a tool for a local government. Is it profitable? 5th European Congress of Local Governments, Krakow, Polen, 8. april.

Arrangør af studietur med fokus på ‘Danmarks bedste ungdomsmiljø’ for trænere og ledere, IF Lyseng Fodbold til BK Skjold, Brøndby IF, Fremad Valby, Svendborg GF/Svendborg fB, 5.-6. april

Oplægsholder: Idrætsmiljøer i Varde Kommune. Trends og tendenser på idrætsområdet. Fællesmøde for Udvalget for Kultur og Fritid i Varde Kommune og Samvirkende Idrætshaller i Varde, Varde, 1. april

Oplægsholder og ordstyrer for paneldebat: Danmarks bedste fritidskommune. Årsmøde, Foreningssamvirket i Ringkøbing-Skjern Kommune, Videbæk, 27. marts

Oplægsholder: Nye vinkler på fodbolden. Fodboldens udviklingsnetværk - Aarhus. DBU Jyllands Kommunemøde for fodboldklubber i Aarhus Kommune, Tilst, den 25. marts

Oplægsholder: Fodboldens samfundsrolle. Temaseminar for fynske klubledere, DBU Fyn, Nyborg, 22. februar

Oplægsholder: Kampen om fritiden. Aftenskolernes rolle i Holbæk Kommune. Fællesmøde for aftenskoler, Holbæk, 4. februar

Oplægsholder: Foreninger og fællesskaber. hvordan gør vi dem endnu bedre i fremtiden? Idræts- og fritidskonference, Sønderborg Kommune, Sønderborg, 2. februar

Oplægsholder: How is research changing sporting cultures"?. Observatory for Sport in Scotland, business breakfast. Edinburgh, 1. februar

Moderator og oplægsholder: Kick off event, Dansk Surf & Rafting Forbund. Oplæg om bestyrelsens rolle og opgaver samt moderator og facilitator for kick off af udvalgsarbejde. Aarhus Internationale Sejlsportscenter, Aarhus den 19.-20. januar

Aftagerpanel, Sektion for Idræt, Aarhus Universitet: Idkon deltager aktivit i Aftagerpanelet for bachelor- og kandidatuddannelsen i idræt på Aarhus Universitet. Seneste møde i Aftagerpanelet, Aarhus, 15. januar.

Oplægsholder: Fremtidens fodboldmiljø. Introduktion til projektet ‘IF Lyseng som Danmarks bedste ungdomsmiljø’, IF Lyseng Fodbold nytårskur, Aarhus den 11. januar

2018 - seneste oplæg m.v.

Oplægsholder: Growing sports participation in Denmark. Oplæg på seminaret ‘How to create a healthier sporting future for Scotland’. Observatory for Sport in Scotland, Edinburgh, 7. december.

Oplægsholder: Idræt og bevægelse. Ny idrætspolitik i Hillerød Kommune. Inspirationsoplæg på offentligt møde om ny idrætspolitik i Hillerød Kommune, Frederiksborgcentret, Hillerød, 21. november

Karrieredag på Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, 21. november 2018

Karrieredag på Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, 21. november 2018

Paneldeltager: Hvad kan en idrætsstuderende egentlig? Karrieredag for ca. 150 studerende fra Institut for Idræt og Biomekanik ved Syddansk Universitet, Odense, 21. november.

Oplægsholder og ordstyrer: Foreningsliv og fællesskaber. Hvordan gør vi dem endnu bedre? Foreningsmøde i Gladsaxe Kommune, Gladsaxe Rådhus, 31. oktober. 

Oplægsholder: Sport coach qualifications and competencies. Workshop: Baltic Black Sea Economic Forum, Sports and Economics, Klaipéda, Litauen, 25.-26. oktober.

Oplægsholder: Growing participation and volunteering in Danish sport. Sporta Scotland Conference, Perth, Skotland, 24. oktober.

Oplægsholder: Fremtidens foreningsliv. Hvor trykker skoen hos jer? Foreningslederakademi i Høje-Taastrup Kommune, Sporthouse, Hedehusene, 6. oktober.

Læs mere og se flere afviklede aktiviteter