Idkon bidrager til en mere levende idræts- og fritidssektor

Vores mission er at bidrage til en mere engagerende, inspirerende og innovativ idrætssektor på alle niveauer. Vi hjælper aktørerne i den brede idræts- og fritidssektor med viden, analyse, formidling og rådgivning. 

 

Idrætsmødet i Aalborg. 29. august - 1. september 2019

Idræt i overhalingsbanen. Kom og vær med!

safe_image.php.jpg

Idrætsmødet i Aalborg i dagene 29. august - 1. september 2019 bliver det hidtil mest ambitiøse forsøg på at skabe et dansk ‘Folkemøde’ for idrætten. Idrættens Konsulenthus har indgået aftale med Aalborg Kommune om at sammensætte og moderere et særligt spor over alle fire dage med den samlende overskrift ‘Idrættens innovatører’.

Læs program for ‘Banen’ ‘Idrættens Innovatører’ og find info om idrættens nye mødested og udstillingsvindue.

 

Studietur til Hamburg:

Kvadratisch. Praktisch… Kreativ.

Det smukt restaurerede Kaifu Bad. En af de mere eksklusive offentlige idrætsfaciliteter i Hamburg.  Foto: Henrik H. Brandt

Det smukt restaurerede Kaifu Bad. En af de mere eksklusive offentlige idrætsfaciliteter i Hamburg. Foto: Henrik H. Brandt

Rapport fra Hamburg:

Foreningskoncepter med kant og mødet med kreative idrætsentusiaster imponerede mere end storbyens faciliteter på en studietur til Hamburgs idrætslandskaber med International Association for Sports and Leisure Facilities (IAKS).

Læs artiklen og tag med på en ‘rundtur’ i Hamburgs spændende idrætsmiljøer.

Mød blandt andet Tysklands største idræts- og fritidsforening med 67.000 medlemmer og et af de mest spændende forsøg på at skabe nyt liv i et belastet område gennem idræt og et nyt attraktivt parkområder i bydelen Wilhelmsburg.

Regeringens nationale Esports-strategi

Kan Esport vise vej til en bedre statslig idrætspolitik?

Esport har fået sin egen helhedsorienterede nationale strategi. Idrætssektoren kan kun drømme om noget tilsvarende.  Foto: Alex Haley, Unsplash

Esport har fået sin egen helhedsorienterede nationale strategi. Idrætssektoren kan kun drømme om noget tilsvarende. Foto: Alex Haley, Unsplash

Kommentar: Ros til regeringen for at tilgå den fremstormende Esports mange dilemmaer og potentialer med en national Esports-strategi og nedsættelsen af et bredt sammensat Esportspanel.

Det må dog samtidig undre, at regeringen viger tilbage fra at tilgå den almindelige idrætssektor med samme bredt inkluderende og strategiske tilgang. Udfordringerne, potentialerne og udviklingstendenserne har masser af lighedstræk med Esports-fænomenet.

Kan forståelsen af den nødvendige brede tilgang til Esporten bane vejen for en bedre statslig idrætspolitik i fremtiden?

Bevæg dig for livet

Bevæg dig for livet lægger næsten al økonomi og al politisk repræsentation i hænderne på de store idrætsorganisationer DIF og DGI. En reel styrkelse af den danske idrætssektor vil kræve, at man målrettet inddrager og understøtter en langt bredere palet af aktører.  Figur: EOSE, oversigt over det idrætsrelaterede arbejdsmarked.

Bevæg dig for livet lægger næsten al økonomi og al politisk repræsentation i hænderne på de store idrætsorganisationer DIF og DGI. En reel styrkelse af den danske idrætssektor vil kræve, at man målrettet inddrager og understøtter en langt bredere palet af aktører. Figur: EOSE, oversigt over det idrætsrelaterede arbejdsmarked.

Idrætten har brug for et oprør

Temperaturmåling på ’Bevæg dig for livet’: De store idrætsorganisationer, DIF og DGI, er så forhippede på at få visionen ’Bevæg dig for livet’ til at fremstå som en succes, at de i stigende grad går på kompromis med de demokratiske værdier og den mangfoldighed, som idrætten egentlig burde bygge på.

Idrætten er en bredspektret sektor, og i stedet for at hænge fast i en vision, der primært styrker DIF og DGI’s politiske dominans, skal man i langt højere grad, end Bevæg dig for livet lægger op til, inddrage og understøtte en bred palet af aktører i den statslige idrætspolitik.

Interessen for Idrættens Topmøde i København den 3. april var meget stor.  Foto: Henrik H. Brandt

Interessen for Idrættens Topmøde i København den 3. april var meget stor. Foto: Henrik H. Brandt

Idrættens Topmøde var fattigt på nyheder, men rigt på enighed

Idrættens Topmøde i København blev en demonstration af enighed og gensidig afhængighed mellem de store idrætsorganisationer og regeringen. Til gengæld rummede topmødet ingen væsentlige nyheder eller løfter om nye tiltag, metoder eller ressourcer til idrætten.

DIF og DGI sidder tungt på den politiske dagsorden, men visionen ‘Bevæg dig for livet’ har begrænset effekt på idrætsdeltagelsen.

En større sag end idræt, fritid og kultur

17maal.jpg

Inden for et år er FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling tema for tre større konferencer i idræts- og fritidssektoren herhjemme.

Er det politisk korrekthed, eller er der gode grunde til at diskutere udvikling og målsætninger i idræts- fritids- og kultursektoren i lyset af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling? Deltag selv i debatten på Sportsfair og på KL’s kultur- og fritidskonference i foråret.

Innovation som vejen til flere idrætsaktive

Sport-Tech-Hub-3.png

London Sport Tech Hub er Europas hidtil eneste innovationssprogram målrettet teknologi til fremme af idrætsdeltagelsen. Programmet er et forsøg på at udnytte befolkningskoncentrationen, udfordringerne med fysisk inaktivitet og befolkningens stigende brug af teknologi og sociale medier i som afsæt for at skabe nye innovative løsninger til fremme af idræt og fysisk aktivitet. 

Læs mere om Idkons besøg hos London Sport.

Fodbold som motion kræver nytænkning

Er fodbolden og forskningsmiljøerne parate til den radikale nytænkning, det reelt vil kræve at gøre motionsfodbold til en folkesport for folk i alle aldre?

Er fodbolden og forskningsmiljøerne parate til den radikale nytænkning, det reelt vil kræve at gøre motionsfodbold til en folkesport for folk i alle aldre?

De seneste års massive forskning i fodboldens sundhedseffekter skal suppleres af langt mere fokus på strukturelle, ledelsesmæssige, merkantile og kulturelle udfordringer ved at arbejde for folkesundheden gennem fodbold og holdspil.

Motionsfodbold er medicin i forhold til snart sagt alle livsstilssygdomme, men de typiske fodboldmiljøer har så rodfæstede vaner, at fodboldmedicinen ikke kan udbredes for alvor, medmindre man tænker helt nyt.

Læs kommentaren om fremtidens motionsfodbold inspireret af ‘Football is Medicine’ konferencen i Odense.

Ann Park spiller som direktør for lokalsamfund og partnerskaber en væsentlig rolle i Heart of Midlothians samfundsnyttige arbejde via fodbold og fodboldrelaterede programmer.

Ann Park spiller som direktør for lokalsamfund og partnerskaber en væsentlig rolle i Heart of Midlothians samfundsnyttige arbejde via fodbold og fodboldrelaterede programmer.

Når fodbold handler om lokalsamfundets vel

Da den professionelle skotske fodboldklub Heart of Midlothian FC besluttede sig for at anvende fodboldens fascination til at bidrage til lokalsamfundets udvikling på alle niveauer som led i en redningsplan for klubben, fik klubben snart endnu mere tilbage fra lokalsamfundet, end den gav.

Community-programmet i den skotske hovedstadsklub kan være til inspiration for nye fodboldkoncepter og fodboldklubber - også i Danmark. Læs mere om en fodboldklub, der handler om langt mere end fodbold på højeste topplan.

Foto: Micaela Parente, unsplash.com

Foto: Micaela Parente, unsplash.com

Gallafest for et dystert sportsår

Hvor meget er der egentlig at fejre, når dansk idræt den 5. januar i Herning holder den traditionsrige hyldestfest ‘Sport 2018’ for sportsåret og årets store danske præstationer?

International idræt er i ødelæggende konflikt med sig selv, og hovedpersonerne, nemlig de aktive eliteudøvere, manifesterer stadigt kraftigere deres manglende tillid til idrættens organisationer. Hvad venter forude for international eliteidræt i 2019?

 
_9788798734789.jpg

Rigtige løbere er heldigvis ligeglade

Bogomtale. Hvorfor pokker udgør motionsløbere i bogstaveligste forstand den største folkebevægelse i Danmark? Man bliver jo en kedelig CEO af det. Eller en glad idiot. Eller måske lidt det hele.

Den tidligere eliteløber Peder Troldborgs lille poetiske løbebog giver glimt af de små indforståede detaljer, der gør livet værd at løbe. 

Næsten en tredjedel af landets voksne befolkning løber regelmæssigt, men de er nu langt fra løbere alle sammen. Løber bliver man først, når man ikke kan forestille sig ikke at løbe – og når man i sit stille sind frygter den dag, man ikke længere kan løbe på grund af skader og almindeligt forfald.

Sådan en ægte løber er Peder Troldborg.

Hans lille alternative selvhjælpsbog for motionsløbere på vej gennem livet, kan muligvis være til inspiration for de formentlig ganske mange danskere, der her ved nytårstide går rundt og tænker, at det kunne være fedt, hvis de en dag kunne blive rigtige løbere.  

 
Projektet trækker både på praktiske erfaringer som ungdomstræner og på aktuel viden og erfaringer fra andre foreningsmiljøer.  Foto: Lars Krabbe

Projektet trækker både på praktiske erfaringer som ungdomstræner og på aktuel viden og erfaringer fra andre foreningsmiljøer. Foto: Lars Krabbe

Nyt projekt:

Hvordan skaber man landets bedste ungdomsmiljø i idrætten?

Hvad skal der til for at skabe det bedste ungdomsmiljø i dansk fodbold i løbet af de kommende år?

Idrættens Konsulenthus får i løbet af 2019 en koordinerende rolle som leder af et projekt i IF Lyseng Fodbold med ambition om at skabe landets største og bedste ungdomsmiljø i den aarhusianske forstadsklub. Foreningen har allerede i dag en af de største ungdomsafdelinger i dansk fodbold.

Projektet skal trække på generel viden og erfaringer om trends og tendenser i idrætten i kombination med en intern proces i IF Lyseng, som skal skabe en bedre organisation og bedre og mere engagerende tilbud til medlemmerne og andre interessenter i lokalområdet uanset ambitionsniveau og sportslige færdigheder.

Idrættens Konsulenthus har som ambition, at erfaringer og viden fra projektet skal komme mange andre gode foreningsmiljøer i Danmark til gavn.

Den danske idrætskonsulent Svend Elkjær har hjulpet tusindvis af britiske idrætsforeninger med at tænke nye tanker og få fat i nye målgrupper.  Foto: Henrik H. Brandt

Den danske idrætskonsulent Svend Elkjær har hjulpet tusindvis af britiske idrætsforeninger med at tænke nye tanker og få fat i nye målgrupper. Foto: Henrik H. Brandt

Sports Marketing Network

Idrætsentreprenørernes danske inspirator
i Storbritannien

Breddeidrætten i Storbritannien har ikke været helt den samme, siden en entreprenant dansk forretningsmand i begyndelsen af det nye årtusinde gik en tur med sin golden retriever og kiggede lidt tilfældigt ind i klubhuset hos den lokale rugbyklub Bedford Athletics.

 

det skæve idræts-danmark, del 3 af 3

Foto: Glen Carrie, unsplash.com

Foto: Glen Carrie, unsplash.com

Det skæve Idræts-Danmark kræver nye tilgange

Tiden er inde til at udnytte de gode erfaringer med andre målrettede statslige institutioner på idrætsområdet og skabe en ’Idrættens Sociale Udviklingsfond’, der endelig kan sikre idrættens sociale rummelighed en permanent plads på den idrætspolitiske dagsorden.  Evidensen og de politiske hensigtserklæringer er så massive på det idrætsrelaterede social- og sundhedspolitiske område, at vi ikke kan være andet bekendt.

 

DET SKÆVE iDRÆTS-dANMARK, DEL 2 AF 3

Foto: Unsplash.com

Foto: Unsplash.com

Fingrene af fadet! Kampen om idrættens sociale ansvar

Hvorfor er det så svært for skiftende regeringer at iværksætte en ambitiøs og sammenhængende støttepolitik for idræt for nogle af de inaktive eller udsatte borgere, som alle taler om? Jagten på en formel for at understøtte idrættens sociale ansvar er gået i ring siden et forsøg på at etablere Idrættens Udviklingsfond i 1997.

 

Det skæve idræts-danmark, del 1 af 3

Foto: Sebastiaan Stamm, Unsplash.com

Foto: Sebastiaan Stamm, Unsplash.com

Store overskrifter og små puljer

Regeringens nye idrætspolitiske satsning på 40 mio. kroner over fire år for at få flere af idrættens mindst aktive eller udsatte grupper ind i fællesskaberne er i praksis en videreførelse af flere årtiers tilfældig og ineffektiv statslig idrætspolitik i forhold til de målgrupper, som har sværest ved at finde ind i idrætslivet. Det eneste nye, er at DIF og DGI denne gang blåstempler en helt utilstrækkelig statslig indsats.

 

Krisen i idrættens forvaltning skal tages alvorligt

Sports Governance Observer. international idræt er fortsat i en alvorlig krise i forhold til demokrati, organisering og struktur. Også dansk idræt har masser af forbedringspotentiale i forhold til foreningsdemokrati, samfundsansvar og interne procedurer.

Foto: Austris Augusts, Unsplash

Foto: Austris Augusts, Unsplash


44823244_575761102861092_7773340886737354752_n.jpg

Street Possession

En opskrift på højere medlemstal, forløst kreativitet og gennemført trivsel i ungdomsfodbolden. Ny bog af Henrik Mølbjerg

Angreb på sorteringsmaskinen

Anmeldelse. Bogen Streetpossession er et passioneret og nødvendigt angreb på ’sorteringsmaskinen’ dansk ungdomsfodbold med stærke pointer og behjertede forslag om, hvordan man kan skabe langt bedre børne- og ungdomsmiljøer i danske fodboldklubber.


Foto: Lars Krabbe

Foto: Lars Krabbe

Om Idkon

Idrættens Konsulenthus (Idkon.dk) er stiftet af journalisten og analytikeren Henrik H. Brandt. Vi har dyb indsigt i idræts- og fritidssektoren og hjælper aktørerne med viden, analyse, formidling og rådgivning, og vi blander os gerne i den idrætspolitiske debat med perspektiverende journalistik og debatindlæg.


LÆS MERE OM IDKON

Perspektiv

Nyheder

Om Idkon

Ydelser

About Idkon