Velkommen til Idkon.dk

Idkon.dk er en ny hjemmeside og en ny virksomhed i den danske idræts- og fritidssektor.

Vi har som ambition at blive en væsentlig ressource for de stadigt flere mennesker, som hver dag fra forskellige vinkler yder deres bidrag til at gøre idræts- og fritidssektoren mere engagerende og mere inspirerende. Mennesker, som yder deres bidrag til at gøre idrætssektoren større, fordi sektoren ved fælles indsats hele tiden kan blive mere tiltrækkende og meningsfuld for endnu flere mennesker end os allerede frelste.

Kernemålgruppen og de primære samarbejdspartnere udgøres af et bredt udsnit af stærkt engagerede og kompetente mennesker fra forskellige dele af idræts- og fritidssektoren. Derfor har vi valgt virksomhedsnavnet Idrættens Konsulenthus – i daglig tale Idkon eller idkon.dk.

Hvad kan vi hjælpe med?

Hjemmesiden idkon.dk tjener to overordnede formål:

Dels skal hjemmesiden helt lavpraktisk synliggøre, hvad Idkon kan hjælpe med, hvad vi laver, og hvorfor vi kan hjælpe - alene eller sammen med forskellige samrbejdspartnere.

Dels skal hjemmesiden publicere relevante nyheder og perspektiverende artikler og kommentarer om temaer, som netop kan inspirere eller tilskynde til fornyelse eller eftertanke i forhold til den måde, vi leverer og organiserer idrætten på i dag.

Vi skal turde diskutere de ting, der burde fungere bedre, eller de prioriteringer, som ikke er optimale. Idkon har noget på hjerte. Idræt er ikke for de stumme, og mere end 25 års erfaring som journalist og analytiker i idræts- og fritidssektoren fornægter sig ikke.

Jagten på den ekstra millimeter

For nylig kunne man på en workshop om sport og fysisk aktivitet på High Tech Summit på DTU høre en ’gal professor’ fra DTU med forstand på at beregne den slags, hvordan det kunne betyde hele forskellen på finaleplads eller ej i den olympiske rofinale, hvis en forfængelig roer havde taget sin kasket omvendt på med øget vindmodstand til følge. Vi hørte, hvordan man kunne spare den måske helt afgørende ene tusindedel af et sekund ved at save spidsen af den lille del af skruen, som stak ud af fra en møtrik under bunden på en olympisk robåd.

Mange mennesker i idræts- og fritidssektoren leder hver dag efter den ekstra lille millimeter.  Foto: Rivigan, flickr.cm

Mange mennesker i idræts- og fritidssektoren leder hver dag efter den ekstra lille millimeter. Foto: Rivigan, flickr.cm

Måske var denne knapt målelige forskel i vandmodstanden forskellen på guld eller bronze. Så tæt er konkurrencen i international eliteidræt. Hver dag arbejder masser af aktive, trænere, ledere og forskere i eliteidrætten på at finde den lille skrue, som måske i sidste ende er hele forskellen på succes eller fiasko.

Den slags eksempler er inspirerende, men det er ikke eliteidrætten, der ligger Idkon allermest på sinde. Vi brænder for at tilgå hele idræts- og fritidssektoren med samme energiske omhu som professoren fra DTU, der ledte efter den afgørende mikroskopiske forskel på de olympiske finalebåde.

Vi ønsker at inspirere og lære af alle de frivillige og professionelle, som hver dag leder efter den lille skrue, de kan forkorte, for at gøre ungdomsmiljøet, fitnesscentret, idrætshallen, uddannelsen, opfindelsen, effekten eller oplevelsen bare den lille millimeter bedre i dag end i går. Der er nok at tage fat i, og vi er allerede godt i gang.