På udkig efter nye veje i fodbolden

Pressemeddelelse fra DBU Jylland: Det nyoprettede ’Fodboldens Udviklingsnetværk – Aarhus’ skal give plads til nye ideer og hjælpe fodbolden med at spille en større rolle for borgere i alle aldersgrupper i fremtidens Aarhus.

Fodboldens Udviklingsnetværk - Aarhus skal åbne fodbolden for nye samarbejdspartnere, nyt tiltag og nye deltagere uden at nedprioritere det, der allerede fungerer.  Foto: Lars Krabbe

Fodboldens Udviklingsnetværk - Aarhus skal åbne fodbolden for nye samarbejdspartnere, nyt tiltag og nye deltagere uden at nedprioritere det, der allerede fungerer. Foto: Lars Krabbe

Fodbolden i Aarhus skal bidrage endnu mere til at gøre Aarhus til et sundt, sjovt og engagerende sted at leve eller bosætte sig i fremtiden. Det er baggrunden for oprettelsen af ’Fodboldens Udviklingsnetværk – Aarhus’, som skal være en generator for nye ideer og hjælpe fodboldens ildsjæle og idémagere med at føre nye tiltag ud i livet.

Aarhus får som den første kommune i landet et Fodboldens Udviklingsnetværk, der både skal inspirere de eksisterende fodboldmiljøer og bidrage til at skabe nye tiltag og samarbejder for forskellige målgrupper gennem fodbolden. Udviklingsnetværkets officielle formål bliver at skabe større forståelse for og bevidsthed om fodboldens mange potentialer for at bidrage til udviklingen af Aarhus samt at styrke den gensidige dialog mellem fodboldens mange interessenter, Aarhus Kommune og mange andre relevante samarbejdspartnere.

”Fodbolden har allerede i dag en vigtig position som den største foreningsidræt i Aarhus, og der er mange fantastiske fodboldklubber i kommunen, men vi vil gerne udfolde fodboldens potentialer endnu mere i forhold til eksempelvis sundhed, lokaludvikling og nye fællesskaber. Vi vil afprøve nye initiativer uden at nedprioritere de tiltag, der allerede fungerer. Derfor har vi spurgt en række utraditionelle profiler, om de vil være med i styregruppen for ’Fodboldens Udviklingsnetværk – Aarhus’, og til vores store glæde har de alle sagt ja uden den mindste betænkningstid. Det viser lidt om fodboldens potentiale for at spille en spændende rolle på områder, hvor man måske ikke helt forventer det i dag,” siger DBU Jyllands formand Bent Clausen.

Fodboldens Udviklingsnetværk – Aarhus bliver bemandet af en styregruppe, der skal udvikle og vende nye ideer og være med til at udvikle projekter sammen med lokale ildsjæle. Styregruppen på syv personer vil i løbet af året blive suppleret med et bredere netværk af idérige aarhusianere fra både fodboldmiljøer og andre dele af det aarhusianske samfundsliv.

Styregruppe på syv personer
Styregruppen for Fodboldens Udviklingsnetværk – Aarhus repræsenterer vidt forskellige profiler. Formand bliver journalist og konsulent i idræts- og fritidssektoren Henrik H. Brandt, der indtil for nylig var direktør for Idrættens Analyseinstitut. I sin fritid er han engageret i ungdomsarbejdet i kommunens største fodboldklub, IF Lyseng.

Styregruppen er udpeget for to år og kommer til at bestå af:

  •  Anne Thorø Nielsen, direktør Studenterhus AARHUS

  • Jens Løkke Møller, afdelingschef BL – Danmarks Almene Boliger

  • Eva Tersbøl, proces og change management specialist, Vestas

  • Torben Dreier, skoleleder, FO-Aarhus

  • Andreas Rasch-Christensen, forskningschef, VIA University College

  • Rasmus Johansen, DBU Jylland samfundsudvalg og DBU Jyllands facilitetsgruppe

  • Henrik H. Brandt, selvstændig konsulent i idræts- og fritidssektoren (Idkon.dk)

Styregruppen kommer til at fungere som et selvstændigt udvalg, men får sekretariatsbetjening af DBU Jyllands administration.

”Jeg elsker børne- og ungdomsfodbolden med faste træninger, kampe og turneringer og er dybt engageret i den i min fritid, men jeg kan også gennem mange års faglig erfaring og viden om trends og tendenser i idrætten se en masse blinde vinkler og nye muligheder for at gøre fodbold attraktiv for nye aldersgrupper og målgrupper,” siger Henrik H. Brandt.

Styregruppen for Fodboldens Udviklingsnetværk – Aarhus træder sammen første gang den 15. marts. Hvis man har gode ideer eller interesse i at bidrage til netværket i de kommende år, er man meget velkommen til at kontakte styregruppen.

”I sidste uge besøgte jeg den skotske ligaklub Hearts (læs artikel her) og så, hvordan klubben lavede gadefodbold for de unge eller programmer for særlige målgrupper som overvægtige fans, walking football for pensionister, arrangementer for demensramte borgere i klubbens museum og selvhjælpsgrupper på stadion for yngre mænd med depressionslidelser. For nylig var jeg også ude at spille fodbold med bedstemødrene fra Frederikssund IK’s fodboldfitness-program (læs artikel her). Den slags skal vi da have mere af. Vi skal åbne dørene til fodbolden for nye aktive og nye samarbejdspartnere,” siger Henrik H. Brandt.

Bilag:
Kommissoriet for Fodboldens Udviklingsnetværk – Aarhus

Yderligere oplysninger:
Bent Clausen, formand for DBU Jylland, 4028 3746, bent@dbu.dk
Henrik H. Brandt, nyudpeget formand for Fodboldens Udviklingsnetværk – Aarhus, 29210972,
henrik.brandt@idkon.dk

Se den oprindelige nyhed hos DBU Jylland

Supplerende bemærkninger:
Der er for mit vedkommende ikke tale om en konsulentopgave, men om en formandspost i fritiden for et nyt og selvstændigt arbejdende udvalg under DBU Jylland.

Tingene hænger dog alligevel sammen, for min tilgang til Aarhus bygger blandt andet på det netværk, den viden og de idéer om innovation i idrætten, jeg har med mig fra Idrættens Analyseinstitut og senere Idrættens Konsulenthus. Jeg er spændt på, om vi gennem udvalget kan bidrage til at realisere nogle nye potentialer for fodbold sammen med de partnere, som har lyst at være med.

Netværket er ikke et direkte interessevaretagende organ for fodboldklubberne i Aarhus - den klarer DBU Jylland og andre lokale interesseorganisationer selv.

Vi er et udviklingsnetværk, og vi vil gerne arbejde med såvel eksisterende fodboldklubber som alle andre, der har lyst at være med. Personligt vil jeg naturligvis også bruge netværket og lære af erfaringerne fra Fodboldens Udviklingsnetværk - Aarhus til at udvikle mit erfaringsgrundlag, min viden og min horisont og dermed forhåbentlig også de ydelser, jeg arbejdsmæssigt kan levere som selvstændig konsulent i idræts- og fritidssektoren.

Tag endelig fat i mig, hvis du har gode ideer til Fodboldens Udviklingsnetværk - Aarhus eller ønsker at blive en del af netværket.

Henrik H. Brandt