Innovation som vejen til flere aktive

London Sport Tech Hub er Europas hidtil eneste innovationssprogram målrettet teknologi til fremme af idrætsdeltagelsen. Programmet er et forsøg på at udnytte befolkningskoncentrationen, udfordringerne med fysisk inaktivitet og befolkningens stigende brug af teknologi og sociale medier i den engelske hovedstad som afsæt for at skabe nye innovative løsninger til fremme af idræt og fysisk aktivitet. 

Sport Tech Hub fik ca. 50 ansøgninger om at blive en del af programmet fra idrætsrelaterede start ups til de to første ansøgningsrunder.

Sport Tech Hub fik ca. 50 ansøgninger om at blive en del af programmet fra idrætsrelaterede start ups til de to første ansøgningsrunder.

Turen op til et af de kønsløse mødelokaler i PricewaterhouseCoopers kontorbygning på Embankment Place i det centrale London er kun et lille skridt for Zarir Vakil.  

Men måske kan dagens møde med fire kritiske eksperter fra idrætsorganisationen London Sport til dagens pitch-træning for idrætsrelaterede startups i den engelske hovedstad vise sig at være vejen til hundredtusindvis af nye skridt for indbyggerne i London og andre verdensborgere i fremtiden?

Det produkt, som CEO Zarir Vakil fra firmaet StepJockey skal op at præsentere for London Sports konsulenter med afprøvning af en ti minutter lang elevatortale, handler nemlig lige præcis om at få folk til at tage trapperne og ikke elevatoren.

Hvis Zarir Vakil får held med sit forehavende, vil han tilmed kunne leve af det. 

Hundredtusindvis af londonere har deres daglige virke i tætpakkede kontorbygninger uden mange muligheder for fysisk udfoldelse. Bygninger, som den vi netop befinder os i hos PricewaterhouseCoopers. Hvis man nu kunne lokke kontorfolket til at tage trappen hver gang ved at ’tagge’ trappetrinene og tilknytte trappetrinene til en app, der automatisk tæller trinene og lader dem indgå i små engagerende konkurrencer og tæl-skridt ligaer med kollegerne på kontoret eller nabovirksomheden. Så har man måske en bæredygtig ny forretningsidé og en nem genvej til en mere fysisk aktiv befolkningen i hovedstaden? 

Vi ved det ikke helt endnu. For selv om StepJockey ifølge Zarir Vakils elevatortale allerede har fået ganske godt fat med 74.000 registrerede brugere og 160.000 taggede trappetrin i London, er projektet stadig i start up fasen.  

StepJockey er et eksempel på de 11 virksomheder, som er udvalgt til dette års 24 ugers acceleratorprogram for idrætsrelaterede virksomheder under London Sports to år gamle initiativ, Sport Tech Hub.  

I forløbet får StepJockey og kollegerne fra de andre udvalgte start ups tildelt fysiske kontorpladser i det nye House of Sport i den sydlige del af London. Dertil får de masser af adgang til events og træningssessioner, mentoring fra et panel af eksperter, møder med potentielle fundere fra det private erhvervsliv eller potentielle  samarbejdspartnere i kommuner og idrætsorganisationer.  

Innovationsklynger vinder frem
Rundt omkring i Europa - med Danmark blandt efternølerne uden strategisk lederskab på området - vokser antallet af sportsrelaterede ’inkubatorprogrammer’ og såkaldte Sport Tech Hubs, hvor kreative iværksættere samles i kreative klynger for at skabe netop idéer, der skal forene idræt, teknologi og nye serviceydelser til gamechangere og fremtidige forretningsmodeller i idrætssektoren.  

I Danmark flirter DGI Impact og DIF Innovation Lab i det spæde med noget af det samme, men London Sports ’Sport Tech Hub’ er det foreløbig eneste program, som udelukkende har til formål at finde nye teknologiske løsninger, der kan fremme deltagelsen i idræt og fysisk aktivitet. Sport Tech Hub er en uafhængig aktør, hvor de udvalgte firmaer ikke er bundet til foreninger eller specialforbund. Man kigger udelukkende efter de løsninger, som potentielt kan skabe mest effekt for idrætsdeltagelsen og som kan blive til bæredygtige forretningsideer.

”Mange af de andre eksisterende sport tech programmer i Europa handler primært om sport og underholdning og styrkelse af den kommercielle eller fanbaserede side af idrætten. Vores program handler om at forøge deltagelsen, fastholdelsen eller skabe nye incitamenter for fysisk aktivitet eller fællesskaber i lokalområderne. Det er vores vinkel,” forklarer Alex Zurita, som er arrangør af dagens træningssession i lokalerne hos PricewaterhouseCoopers. Til daglig har han titel af specialrådgiver for deltagerorienteret teknologi hos London Sport.

Et miljø for innovation i idrætten
De første 14 start ups gennemførte programmet i 2017-2018, og London Sport er nu i gang med den anden kohorte, hvor 11 firmaer som StepJockey er rykket ind i kontoret i House of Sport. Her har de til huse sammen med London Marathon, diverse specialforbund og græsrodsorganisationer samt naturligvis London Sports administration med små 50 medarbejdere. 

”Vi havde behov for at gå nye veje. Vi har en inaktivitetskrise, hvor 38 procent af befolkningen i London er fysisk inaktiv, og hvor idrætsdeltagelsen har været stagnerende gennem de seneste mange år. Vi har ikke formået at vende trenden gennem mere traditionelle tiltag som støtte til foreninger og forbund, uddannelser, bedre markedsføring osv. Nu prøver vi at gå nye veje ved at understøtte miljøet for innovatører og entreprenører på idrætsområdet,” forklarer Alex Zurita.

Alex Zurita er projektleder for London Sports forsøg på at fremme idrætsdeltagelsen gennem deltagerfremmende teknologi. Deltagerne i London Sports Tech Hub får kontorfællesskab i House of Sport midt i London sammen med en række idræts- og eventorganisationer.  Foto: Henrik H. Brandt

Alex Zurita er projektleder for London Sports forsøg på at fremme idrætsdeltagelsen gennem deltagerfremmende teknologi. Deltagerne i London Sports Tech Hub får kontorfællesskab i House of Sport midt i London sammen med en række idræts- og eventorganisationer. Foto: Henrik H. Brandt

Om man overhovedet kan måle betydningen af ny teknologi og innovation på idrætsdeltagelsen, er naturligvis svært at svare på. Men man vil kunne se på, om nogle af de nye tiltag oplever vækst i brugere, formår at øge deltagerfrekvensen eller aktivere nye målgrupper. Alle bidrag er velkomne i den pulserende storby, der har som overordnet målsætning af skabe en mio. flere aktive borgere inden 2020 og blive verdens mest aktive storby. 

En neutral aktør i spidsen for innovation
London Sport er en almennyttig organisation, som har til formål at fremme deltagelsen i idræt og fysisk aktivitet i London. Opgaven med at skabe flere aktive målt i absolutte tal er knapt så uoverkommelig, som det lyder, for indbyggertallet i hovedstaden vokser hvert år hastigt fra de nuværende knapt 9 mio. indbyggere. Til gengæld er byen i sjældent grad opdelt i multietniske grupper. Den økonomiske ulighed er enorm i den ellers generelt velhavende hovedstad, og udskiftningen af befolkningen er voldsom, hvilket vanskeliggør udviklingen af et stærkt civilsamfund.  

De 33 kommuner, som tilsammen udgør London, er som andre engelske kommuner ramt af voldsomme nedskæringer, hvilket også påvirker forsyningen af og adgangen til idrætsfaciliteter. Til gengæld giver befolkningskoncentrationen, det velfungerende offentlige transportsystem og det forhold, at 40 pct. af London består af grønne områder gode muligheder for at få volumen og for at skabe og afprøve spændende idrætsrelaterede serviceydelser. 

”Det unikke ved Sport Tech Hub er, at vi arbejde tæt sammen med lokale myndigheder, klubber, forbund, boligforeninger og sundhedsmyndigheder. Vi kan forbinde start ups med de rette partnere og hjælpe dem med at løse deres udfordringer. Vi har masser af data og en direkte viden om idrætssektoren i London, som vi stiller til rådighed,” siger Alex Zurita. 

I Danmark ville man hurtigt løbe ind i spørgsmålet med en virksomhed som StepJockey, om de nu var en mulighed, eller måske snarere en trussel på markedsandele, der blot skulle tjene penge på bekostning af en etableret non-profit aktør som Dansk Firmaidrætsforbund, der kører regelmæssige tidsbegrænsede ’Tæl skridt-kampagner’ baseret på fysiske skridttællere.

Samarbejde med mange aktører
Sådan ser man ikke helt på tingene i Storbritannien. Breddeidrætsmodellen er ikke baseret på en særlig kulturel fortrinsret til medlemsorganisationer og foreninger. Især en multietnisk storby som London går helt egne veje. Man samarbejder med de aktører, man tror kan bidrage bedst til de opstillede formål. Man skeler ikke så voldsomt til, om det er en idrætsforening, en pakistansk kulturforening, boligforeningen, den lokale brandstation eller private virksomheder som StepJockey, man samarbejder med, hvis blot man tror på, at man kan stimulere idrætsdeltagelse, inklusion eller folkesundhed for udvalgte målgrupper gennem samarbejdet.

Hovedparten af London Sports årlige indtægter på ca. 48 mio. kr. kommer fra forskellige programmer, som er finansieret via den nationale idrætsorganisation Sport Englands andel af lottomidlerne. Ca. en fjerdedel af midlerne kommer fra Londons overborgmesterkontor eller indtægter fra kurser, udlejning osv. London Sport er ikke en medlemsorganisation, og dens arbejde sker ikke kun gennem specialforbund og lokale idrætsforeninger, men også gennem boligforeninger, lokale kommuner, græsrodsgrupper, sundhedsmyndigheder, byplanlæggere m.m.  

London Sport orienterer sig således fra en neutral position mod alle aktører, der kan bidrage til at skabe et mere aktivt London, herunder ikke mindst de 33 kommuner i hovedstadsområdet.  Formanden for London Sport og to af de 12 bestyrelsesmedlemmer udpeges af Londons overborgmester. De lokale kommuner i hovedstaden samt Sport England udpeger hver to medlemmer, og de resterende fem medlemmer udpeges efter ansøgning på baggrund af deres kvalifikationer.

Stadig flere lande i Europa har målrettet fokus på iværksætterklynger og innovation i idrætten.  Kilde: SportsTechX

Stadig flere lande i Europa har målrettet fokus på iværksætterklynger og innovation i idrætten. Kilde: SportsTechX

Innovation er ingen trussel
”Vi ser ikke nye måder at levere idræt og fysisk aktivitet på som en trussel for de etablerede aktører, men snarere som en mulighed for at lave positiv påvirkning af eksisterende sportsgrene. Vi er neutrale i London Sport. Vi er ikke finansierede gennem specialforbund, men af lokale myndigheder og et neutralt regeringsorgan som Sport England. For os handler det om at skabe ekstra værdi og vækste på et område, som der ikke har være taget hånd om tidligere. Hvis en app kan få flere folk til at spille fodbold uformelt og socialt, vil det i vores opfattelse også stimulere deltagelsen i den organiserede fodbold, og det vil ikke have kostet offentlige myndigheder eller idrætsforbund penge at udvikle løsningerne,” siger Alex Zurita.

På mødet hos PricewaterhouseCoopers kan man også opleve præsentation af en virksomhed som tennis-app’en Deuce Tennis, der arbejder for at øge tilgængeligheden til og anvendelsen af tennisbaner i London. For 10 pund om måneden får man adgang til en gratis tennisbane hver dag, en ugentlig træningssession med instruktør sammen med andre spillere og forskellige arrangementer, hvor tennis-entreprenørerne har hentet inspiration i løbesportens populære græsrodsinitiativ Parkrun.

Programmerne leveres af frivillige, og hensigten er, at Deuce skal få fat i nogle af de spillere, som ikke har fast tilknytning til en tennisklub i dag, og som savner muligheder og ikke mindst anledninger til at spille.

Et andet eksempel, som viser sig frem på mødet, er virksomheden RunFriendly. Stadig flere af Londons indbyggere cykler eller løber på arbejde fra forstæderne, men ofte har de ikke mulighed for at komme i bad. 

”De ser godt ud, men de lugter,” som det humoristisk hedder i præsentationen af RunFriendly, som, hvem ved, måske om føje år vil blive verdensberømt som brusenichernes Airbnb.

Det er for tidligt at sige, om London Sport Tech Hub kommer til at skabe varige erhvervseventyr, men de første indikationer har Alex Zurita på rede hånd. Er eksempel er BatFast for cricketentusiaster, som ikke længere har tid til at spille spillet i en forening. Batfast leverer cricketsimulatorer til fast installation eller til leje til konkurrencer og stævner. Virksomheden var en del af den første kohorte i London Sport Tech Hub og er allerede ekspanderet til Indien, Canada og resten af Storbritannien.

”Vi har ikke det endelige bevis, men det er mit klare indtryk, at den første kohorte af start ups var en stor succes. 17 virksomheder begyndte på programmet, tre faldt fra undervejs, fordi de fandt ud af, at de ikke var klar til markedet, men de 14 andre eksisterer endnu, og vi har stadig kontakt med dem” forklarer Alex Zurita.

Idrætten må forandre sig
Når han kigger sig omkring i den engelske hovedstad, ser han sociale medier, nye serviceydelser og forskellige inkubatorprogrammer i andre brancher overalt. Samfundet og forbrugerne forandrer sig. Idrætten skal også være med. 

”Jeg tror aldrig det fysiske element i at mødes og dyrke idræt sammen for konkurrence eller motion vil forsvinde, og det skal det heller ikke. De sociale relationer og fællesskabet er vigtige, men hvad vi ser ind i som idrætssektor er, at vi skal udvikle den måde, vi pakker, leverer og tilbyder idræt og fysisk aktivitet på til befolkningen. Man kan bare se på musikindustrien. Musik gik jo ikke af mode, men CD’er solgte ikke mere, og så måtte man finde nye måder at være relevant på for kunderne. I idrætten har vi haft en tendens til at fortsætte med at levere vore ydelser på samme måder, med ikke at arbejde systematisk med data over brugernes adfærd osv. Derfor tror jeg, at Sport Tech Hub kan få betydning. Vi er ikke selve løsningen, men vi er klart en del af løsningen,” siger Alex Zurita.Læs mere om  SportsFair .

Læs mere om SportsFair.

Mød Alex Zurita fra London Sport Tech Hub og repræsentanter fra DGI Impact og DIF innovation Lab på Sportsfair i Fredericia den 20.-21. marts.

Årets store fagmesse for idræts- og fritidsfaciliteter kommer til at sætte fokus på innovation og entreprenørskab i idrætssektoren fra mange forskellige vinkler.