Ydelser

Vi hjælper med analyser, rådgivning, journalistik og eksterne oplæg/ordstyrerroller.  Foto: Lars Krabbe

Vi hjælper med analyser, rådgivning, journalistik og eksterne oplæg/ordstyrerroller. Foto: Lars Krabbe

 

Idrættens Konsulenthus hjælper med:


Analyse

Grundig research og undersøgelser af aktuelle problemstillinger i idræts- og fritidssektoren


Formidling

Inspirerende og tankevækkende oplæg, foredrag eller undervisning ved lokale eller nationale arrangementer i idræts- og fritidssektoren


Erfaren moderator, debattør og paneldeltager ved debatter om aktuelle udviklingstendenser i idræts- og fritidssektoren

Debat


Helhedsorienteret blik på potentialer, udfordringer og muligheder ved udarbejdelse af politikker, strategier og handlingsplaner i idræts- og fritidssektoren

Rådgivning


Præcis, seriøs og gennemslagskraftig journalistik om idrætspolitiske temaer eller formidling af ekspertviden i eksterne medier

Journalistik


Søg i vores database


Formidling

Inspirerende og tankevækkende oplæg, foredrag eller undervisning ved lokale eller nationale arrangementer i idræts- og fritidssektoren

Analyse

Grundig research og undersøgelser af aktuelle problemstillinger i idræts- og fritidssektoren


Idkon.dk bringer desuden egne perspektiverende artikler, kommentarer og nyheder om aktuelle temaer i idræts- og fritidssektoren.

Vi udvikler efter behov egne arrangementer og temamøder, alene eller sammen med partnere fra sektoren. Formidling, debat og journalistik

Idrættens Konsulenthus (Idkon.dk) er stiftet af journalisten og analytikeren Henrik H. Brandt, som har stor personlig erfaring som ordstyrer, facilitator eller interviewer ved konferencer, kurser eller debatter med relevans for aktørerne i idræts- og fritidssektoren. Henrik H. Brandt er en rutineret oplægsholder eller paneldeltager med erfaring i at holde tankevækkende og relevante mundtlige debatoplæg eller foredrag for aktørerne i den brede idræts- og fritidssektor.

Idkon.dk har kapacitet til at tilegne sig kompliceret stof, stille de væsentlige spørgsmål til de rigtige kilder og formidle stoffet og konklusionerne i en direkte, åben og let tilgængelig form.

Idkon.dk har meget på hjerte om idræts- og fritidssektorens retning og bidrager gerne til debatten i form af journalistiske artikler, analyser eller debatindlæg. Idkon.dk tilstræber altid at tilegne sig og inddrage den nyeste viden og skræddersyr gerne oplæg eller seminarer for eksempelvis foreninger, forbund, undervisningsinstitutioner eller forvaltninger.

Idkon.dk hjælper med at udvikle inspirerende seminarer, konferencer eller fora med plads til at formidle viden eller debattere væsentlige temaer eller problemstillinger for idræts- og fritidssektoren. Vi samarbejder gerne med eksterne partnere om seminarer, konferencer og udstillinger.

Analyse og strategi

Idkon.dk bygger på mere end 25 års erfaring med journalistik, formidling, projektledelse og research i idræts- og fritidssektoren. Et indgående kendskab til den brede idræts- og fritidssektor og et særdeles bredt netværk i Danmark og udlandet giver en vis næse for at se helheder, nye kombinationsmuligheder eller oversete potentialer i sektoren. 

Idkon.dk kan bistå større foreninger, faciliteter, forvaltninger, forbund og organisationer samt små og store private aktører i idræts- og fritidssektoren med at skabe refleksion, forandring og udvikling gennem viden og dialog.  

Vi laver selvstændige analyser og bistår aktørerne i den brede idræts- og fritidssektor med at udvikle fremtidens strategier og politikker.  

Vi formidler altid stoffet i en let, tilgængelig og direkte form, som er tilpasset målgruppens behov.

Idkon.dk kan trække på et stort netværk i ind- og udland af kompetente analytikere og eksperter på alle analyseområder. Vi trækker netværket ind i opgaveløsningen efter behov. Idkon.dk kan både fungere som inspiration ved enkeltstående begivenheder eller som projektleder eller underleverandør i forbindelse med større og komplekse analyseopgaver.

Rådgivning og bestyrelsesarbejde

Idkon.dk bygger ikke kun på viden og analyser, men også på personlig erfaring med bestyrelses- og udvalgsarbejde i større idrætsforeninger samt erfaringer fra institutioner som Idrættens Analyseinstitut, Play the Game, Videncenter for Folkeoplysning, Observatory for Sport in Scotland, Jyllands-Postens sportsredaktion, aftagerpaneler ved videregående læreanstalter, arrangementskomitéer for store idrætsarrangementer, konferencer osv.

Idkon.dk har et indgående kendskab til de kulturer, vidensmiljøer, personer og strukturer, der tilsammen danner grundlaget for en idræts- og fritidssektor i hastig forandring. Derfor kan vi hjælpe kommunale forvaltninger, forbund, lokale foreninger, faciliteter, private virksomheder og vidensinstitutioner med at udvikle strategier, handlingsplaner og politikker på idræts- og fritidsområdet.

Vi kender jargonen i idræts- og fritidssektoren, uanset om vi taler om boldrummet i den lokale fodboldklub, maskinrummet i kommunens idræts- eller folkeoplysningspolitik, forskernes seminarer, uddannelsesinstitutionernes aftagerpaneler, årsmødet i idrættens forbund og organisationer eller de helt store kongresser i IOC og FIFA.

Det arbejder vi på lige nu. Større projekter

SportsFair 2019 – fagmessen for idræts- og fritidsfaciliteter >>
Idkon hjælper Messe C i Fredericia med at udvikle en ny og ambitiøs innovations- og vidensdel på Danmarks største fagmesse for sports- og fritidsfaciliteter, SportsFair i Fredericia. Fagmessen finder sted i dagene 20.-21. marts 2019 og skal i endnu højere grad end tidligere være et mødested et meget bredt udsnit af aktører i idræts- og fritidssektoren med fokus på nye spændende produkter og nye udviklingstræk i sektoren.

Observatory for Sport in Scotland >>
Den uafhængige private tænketank Observatory for Sport in Scotland understøtter den brede idrætssektor med research, viden, netværk, analyse og konkrete anbefalinger til at udvikle idrætssektoren i Skotland. Skotterne er særdeles inspirerede af lignende tænketanke som Mulier Instituut i Holland og Idrættens Analyseinstitut i Danmark. Jeg har siden 2016 deltaget aktivt i bestyrelsesarbejdet og formidlingsarbejdet for den velgørende fond bag observatoriet. Jeg får en masse inspiration med hjem til Danmark fra et land, hvor idrætten har mange lighedspunkter med Danmark, men hvor der også er meget store klasseforskelle i idrætsdeltagelsen, og hvor økonomien i højere grad end i Danmark er afhængig af privat initiativ og velgørenhed.

Eksterne oplæg og ordstyrerroller

Ordstyrer, oplægsholder, moderator. Det er et stort privilegium at møde mangfoldigheden i idræts- og fritidssektoren herhjemme som oplægsholder, debattør, ordstyrer eller moderator. Vi engagerer os altid 100 procent i opgaven med nysgerrighed og forståelse for målgruppen, og der kommer altid ny viden og inspiration med retur fra eksterne arrangementer.

Foto: Kenneth Kjær/Idan Sports Innovation Day 2017

Foto: Kenneth Kjær/Idan Sports Innovation Day 2017

2018 - seneste aktiviteter

Oplægsholder og ordstyrer: Foreningsliv og fællesskaber. Hvordan gør vi dem endnu bedre? Foreningsmøde i Gladsaxe Kommune, Gladsaxe Rådhus, 31. oktober. 

Oplægsholder: Sport coach qualifications and competencies. Workshop: Baltic Black Sea Economic Forum, Sports and Economics, Klaipéda, Litauen, 25.-26. oktober.

Oplægsholder: Growing participation and volunteering in Danish sport. Sporta Scotland Conference, Perth, Skotland, 24. oktober.

Oplægsholder: Fremtidens foreningsliv. Hvor trykker skoen hos jer? Foreningslederakademi i Høje-Taastrup Kommune, Sporthouse, Hedehusene, 6. oktober.

Læs mere og se flere afviklede aktiviteter